הנחלת מתודולוגיות

בנייה והטמעה של מתודולוגיות המתאימות לארגון שלכם

מדוע יש צורך במתודולוגיה:

יש המון מתודולוגיות, לא כל מתודולוגייה תואמת לכל ארגון – No one size fits all. 

העולם עובר אט אט ובעקביות למושתת micro services  , התנהלות אגילית , הפיתוח devOps  והניתוח חייב להשתנות.

מסמכים קצרים , תפיסה רחבה , api first  , ומונחה Micro services ( ולעיתים בתפיסת DDD)

פרוייקטים מסוגים שונים בתוך אותו ארגון דורשים לעיתים התייחסות שונה בהתאם ל TTM , רגולציה, סוג הפרוייקט, גורמים אנושיים, טכנולוגיה ועוד סיבות רבות. אסור להגיע לאנרכיה. ארגונים רבים הוקמו לפני מספר רב של שנים ונבנו שלב אחרי שלב ובהתאם לצרכי השוק המשתנים. בעקבות הצורך לעמוד ב TTM לא תמיד הוגדרה המתודולוגיה המפורשת שרצוי שהארגון יעבוד בו וגם אם הוגדרה לא תמיד נאכפה. מצד אחד, תוצרי הארגון אינם מספקים את האיכות הנדרשת ועלויות התחזוקה והשינויים גבוהות מאוד, ומצד שני שינוי רוחבי או הטמעת מתודולוגייה הינו תהליך מורכב מאתגר ולעיתים מפחיד.

אנו מציעים:
   √ מיפוי מהיר של הפרוייקטים בארגון – לדוגמא

  • בחינת תוצרי העבודה שנעשתה ב XXXX טרם פעילות זו.
  • בחינת אופן ומידת מימוש מתודולוגיות ניתוח מערכות.
  • בחינת אופן ומידת יעילות השימוש בכלי ניתוח המערכות הקיימים.

 √ לימוד הארגון VS מתודולוגיות שונות
 √בניית צוות מוביל
 √בניית מתודולוגיה

• עדכון והשלמת המתודולוגיה ונוהל ניהול הפרויקטים – במידה וקיים.
• בניית מתודולוגיית ניתוח מערכות
• בניית טמפלטים שונים לפי סוגי הפרויקטים שהוגדרו בשלב המיפוי.
• המלצה על מספר מצומצם (בדרך כלל 3 ) של פרוייקטים לשלב הפיילוט.
• הדרכה פרונטלית של כ XX מנתחים כ 4 מפגשי חצי יום על המתודולוגייה והטמפלטים הנבחרים.

 √ הרצת הפיילוט

• הגדרת קריטריונים לבחירת פרויקטים לפילוט
• הגדרת מדדי הצלחה לפילוטים
• בחירה של פרויקטים מייצגים ע”י מנהל הפרויקט ונציג שלנו
• פרויקט קטן (עד 6 חודשים כל מחזור החיים).
• בחירה של שלושה שלבים (שלב הייזום, האפיון, הביצוע) בפרויקטים שונים אשר (משך השלב לא יעלה על 6 חודשים) בפרויקטים בינוניים / מורכבים אשר נמצאים בביצוע.
• הדרכת מנהלי הפרויקטים ומנתחי המערכות המשתתפים בפילוט והמתודולוגיות.
• ליווי מנהל הפרויקט, מנהל המתודולוגיות במהלך הפרויקט במסגרת ישיבת עבודה תקופתית.
• הרצה של המתודולוגיה וכלי הבקרה המוצעים על הפרויקטים והדרישות לשינויים.

 √ כיול ותיקוף

• ביצוע עדכונים במתודולוגיה ובכלי הבקרה בהתאם ללקחים שיופקו משלב הפיילוט.
• עדכון התהליכים בפרויקטים אשר נבחרו בשלב הפיילוט ועדיין לא הסתיימו לבדיקת ההשפעה של העדכונים.
• עדכון הטמפלטים השונים על כל פרקיהם בהתאם לממצאים בשלב הקודם

 √ הטמעת המתודולוגיה ונוהל העבודה

• בניית תוכנית הטמעה מפורטת, כולל הגדרת נושאים, ימים/מפגשים, קהלי יעד ושיטת הדרכה
• הטמעת המתודולוגיה בכל אגפי הפיתוח של הלקוח, כולל הפקת דוחות ניהול ובקרה.
• הטמעת המתודולוגיה בכל פרויקט חדש ובפרויקטים אשר נמצאים בשלב האפיון.
• הכשרת מנהלי האגפים והפרויקטים של הלקוח במתודולוגיה (יום הדרכה לכל מנהלי פרויקטים).
• ליווי גוף המתודולוגיות במשך שלושה חודשים מסיום ההדרכה (יום/חצי יום חניכה בשבוע).

שאלות שנשאל אתכם בהתליך:

? מה הם 3 המערכות הכי חשובות בארגון שלכם
? מה הכי כואב בתהליך הנוכחי
? מה כבר ניסיתם
? מה אתם יכולים לעשות לבד והיכן אנו יכולים לעזור
? אילו מערכות חייבות לעלות לאוויר בשנה הקרובה
? …

אז למה PRO-cess?

• אנחנו מאמינים שמתודולוגיות ניתוח מערכות לא נועדו להיות מאיימות ומַלְאות אלא לשרת את התהליך.
• לא כל הארגונים שווים ולכן אין One size fits all לגבי מתודולוגיה
• מתודולוגיה טובה ככל שתהיה אינה יכולה להיות מוטמעת בארגון אלא אם כן התהליך ההטמעה הינו “תהליך מבוסס אנשים”
• הצלחת ההטמעה של מתודולוגיה היא תהליך אנושי לא פחות מתהליך מקצועי.
• אף אחד לא נרדם בהדרכות שלנו, אנחנו מצליחים להפוך מתודולוגיה לנושא מרתק.
• נעים לעבוד אתנו , לא מאיימים , משתלבים , קָשובים
• הצוות שלנו מביא איתו עשרות שנות ניסיון במגוון רחב של מתודולוגיות ו best practices , שמתוכם אפשר לתפור את המתאים ביותר לצורכי הארגון שלכם.